• Súkromná poradňa psychológa
  • Mgr. Veronika Rosinová
Mgr. Veronika Rosinová | Psychológ Nové Zámky

O mne


Prijmi to, čo je, nechaj ísť , čo bolo a ver tomu, čo príde...

(autor neznámy)
 
Žiť v prítomnosti- tu a teraz! Z tejto jednoduchej vety vychádza môj životný aj profesionálny príbeh. Verím, že všetko, čo nás v živote stretá, dobré aj zlé, radostné aj smutné, šokujúce aj stresujúce je výlučne preto, aby sme sa niečo naučili. Niečo, čo budeme v živote potrebovať. Nie každá situácia je jednoduchá a nie každé rozhodnutie je jednoznačné. Zvládať tieto životné hry nedokážeme vždy samy... preto som sa stala psychologičkou.

Psychológia ma zaujala už na strednej škole. Moje nadšenie sa počas štúdia na vysokej škole UKF v Nitre len potvrdilo. Počas štúdia som sa zoznámila s psychoterapeutickým smerom PCA, v preklade prístup, terapia zameraná na človeka, ktorej autorom je Carl R. Rogers. Keďže tento smer mi bol zo všetkých najbližší používam ho aj počas poradenstva. Základnou filozofiou je autenticita, empatia a bezpodmienečné prijatie. Okrem PCA, do svojej práce vkladám prvky pozitívnej psychológie, ktorá mi je aj prirodzene vlastná. Prešla som mnohými vzdelávaniami, ktoré boli zamerané na témy, s ktorými pracujem, a ktorým sa venujem.

Počas svojej praxe som pracovala s deťmi, adolescentmi aj dospelými. Venovala som sa témam neuropsychológie, psychosomatike, problematike dospievania, umieraniu a smrti, vzťahovým a partnerským problémom, rodinným problémom, výchovným problémom,  viedla som skupiny pre rodičov, ktorých deti boli umiestnené v resocializačných zariadeniach, rovnako skupiny pre rodičov, ktorých deti trpeli závažným zdravotným ochorením, pracovala som a pracujem s rodinami v rozvodovom procese, s pármi, ktoré nemajú možnosť mať vlastné dieťa, viedla som podporné poradenstvo s psychicky a fyzicky týranými klientmi, určitú dobu som sa venovala aj klinickej diagnostike a diagnostike v oblasti poradenstva.

Aktuálne sa venujem najmä partnerskému a manželskému poradenstu. Pracujem s pármi, ktoré majú problémy vo vzťahu samotnom, v komunikácii, v pochopení sa navzájom, v intímnom živote aj v mnohých iných oblastiach.

V práci s klientmi som sa naučila, že teórie sú jedna vec a klient druhá. Ku každému klientovi pristupujem individuálne a snažím sa našu spoluprácu nastaviť tak, aby bola pre klienta čo najprirodzenejšia. Každý postup, použitie metódy alebo diagnostiky je vždy na vzájomnej dohode. Ak sa počas práce objaví nejaká oblasť alebo problém, v ktorom sa cítim nekompetentná vždy odporučím kolegu, ktorý je v danej oblasti odborníkom. K svojim klientom pristupujem vždy čestne a otvorene, pretože je pre mňa dôležité im poskytnúť pomoc a podporu, ktorú hľadajú.

Mgr. Veronika Rosinová

 Recenzie
Simona :  My sme mali One Brain - Odblokovanie. Dcére pomohlo prvé sedenie začali sa veci posúvať pred. Veľké ďakujeme Veronike je priateľka, ľudská a profesionálna svojej práce. Odporúčam
Lenka::  Veľká spokojnosť a veľká vďaka.
Veronika:  Veľká spokojnosť.Veľmi empatický,profesionálny a odborný prístup.
 1 / 25