• Súkromná poradňa psychológa
  • Mgr. Veronika Rosinová
Mgr. Veronika Rosinová | Psychológ Nové Zámky

Podporné poradenstvoČo je to podporné poradenstvo


Filozofia podporného poradenstva vychádza z podporných skupín, ktoré bývajú vytvárané pre ľudí v ťažkej životnej situácii. Sú to klienti, ktorí trpia závažným ochorením, sú zvislí, majú partnera alebo dieťa s vážnym zdravotným problémom, klienti, ktorí stratili blízkeho človeka a nedokážu sa vyrovnať s jeho stratou... Ľudia s podobným problémom sa stretávajú v terapeutickej skupine, kde sa navzájom podporujú, vymieňajú si informácie, skúsenosti a spolu s poradcom pracujú na zvládaní a prekonaní životných prekážok.
 
Podporné poradenstvo pre jednotlivca funguje na podobnej báze. Je zamerané na zvládanie ťažkej životnej situácie, prekonávanie prekážok, pozitívne myslenie. Počas poradenstva pracuje klient len s psychológom osamote, skupina absentuje. Na konzultácie po vzájomnej dohode psychológa a klienta,  môžu byť prizvaní odborníci z iných oblastí, rodinní príslušníci alebo priatelia klienta. Rovnako ako individuálne poradenstvo je podporné poradenstvo založené na dôvernom vzťahu klienta a psychológa. Celý proces je zameraný na konkrétny zväčša zdravotný problém klienta a jeho zvládanie.


Čo rieši a na čo sa zameriava

• Zvládanie ťažkých životných situácií a kríz
• Osobnostný rozvoj, sebavedomie, sebapoznávanie
• Stavy úzkosti a napätia, depresie, poruchy spánku, pocity neistoty, 
• Psychosomatika- vplyv psychických problémov na fyzické zdravie a naopak
• Vyrovnávanie sa zo stratou, umieranie, smrť blízkeho


Ako prebieha a  koľko trvá

Podporné individuálne poradenstvo prebieha formou osobných stretnutí, ktoré  trvajú od 50 do 90 minút. 
Priebeh poradenstva a spôsob práce sa môže líšiť v závislosti od psychológa, spôsobu jeho práce a samozrejme od samotného klienta.
Ja pracujem prevažne formou nedirektívneho rozhovoru. Počas prvého stretnutia sa okrem samotného dôvodu, príčiny vyhľadania pomoci ,venujeme aj  zoznámeniu, očakávaniam a otázkam, ktoré klient má, nastaveniu spôsobu spolupráce, dohodneme sa na čom budeme spracovať, ako často sa budeme stretávať a čo by malo byť cieľom našej spolupráce. Podporné poradenstvo a jeho proces je podriadené potrebám klienta a podpore zvládania jeho aktuálneho stavu.
 

 Recenzie
Simona :  My sme mali One Brain - Odblokovanie. Dcére pomohlo prvé sedenie začali sa veci posúvať pred. Veľké ďakujeme Veronike je priateľka, ľudská a profesionálna svojej práce. Odporúčam
Lenka::  Veľká spokojnosť a veľká vďaka.
Veronika:  Veľká spokojnosť.Veľmi empatický,profesionálny a odborný prístup.
 1 / 25