• Súkromná poradňa psychológa
  • Mgr. Veronika Rosinová
Mgr. Veronika Rosinová | Psychológ Nové Zámky

One Brain - odblokovanie


Čo je One Brain terapia

One Brain (Jednotný mozog) je metóda, ktorá využíva kineziologické postupy na odblokovanie emočného stresu,  integruje telo, myseľ a dušu, čím vytvára vnútornú harmóniu a stabilitu. Cieľom metódy je uvoľniť stres spojený so situáciou, zážitkom alebo predstavou z minulosti. Nespracovaním takýchto stresových situácií vznikajú emocionálne, mentálne alebo fyzické bloky, ktoré bránia plnohodnotnému fungovaniu. Terapia One brain nám dáva možnosť  porozumieť nášmu problému a vytvára priestor na nové spôsoby myslenia, fungovania a konania.


Čo možno One Brain terapiou odblokovať

One Brain metóda je zameraná na odblokovanie emočného stresu. To znamená, že akýkoľvek problém, strach, fóbiu, prejav správania, konanie, spôsob myslenia alebo aj zdravotný psychosomatický problém, ktorý je podmienený emočným stresom, možno riešiť touto metódou.

Klienti svoje stavy opisujú zväčša ako: „Vedel som, že asi nerobím dobre/ asi by som nemal toto cítiť/ asi by som sa nemal takto správať/ asi by som nemal takto reagovať..., ale nevedel som ako inak.“ alebo „Chcel som to povedať/ spraviť/ urobiť...ale mal som strach/ nedokázal som to.“


Ako prebieha samotná terapia

Začiatok sedenia je zameraný na pomenovanie a určenie problému  prostredníctvom rozhovoru. Následne sa pracuje pomocou svalového testu kineziologickými postupmi.  Výhodou svalového testu je, že je možné pracovať aj s témami, ktoré nie sú vo vedomej pamäti. Prostredníctvom svalov dokáže  na kladené otázky telo odpovedať áno alebo nie. Tieto odpovede sú spojené s posilneným alebo ochabnutím testovaného svalu. Následne sa pracuje s každým klientom podľa jeho individuálnych potrieb. Zistením primárneho stresu (situácie) sa následne pracuje One Brain postupmi tak, aby prišlo k porozumeniu, zmene a novým možnostiam. Vďaka tomu sa stres spojený s daným problémom „odblokuje“, uvoľní a vytvorí sa priestor na harmonické (bezstresové)  fungovanie v danej oblasti.


Koľko terapií je nutné podstúpiť

Počet odblokovaní je vždy individuálny. Zväčša je možné jednu tému riešiť jedným odblokovaním. Stáva sa však, že je potrebné viacero odblokovaní na jednu tému. Keďže metóda One Brain  sa špecificky zameriava na konkrétneho klientka, nie je samotný proces určiť a opísať jednotne.


 Recenzie
Simona :  My sme mali One Brain - Odblokovanie. Dcére pomohlo prvé sedenie začali sa veci posúvať pred. Veľké ďakujeme Veronike je priateľka, ľudská a profesionálna svojej práce. Odporúčam
Lenka::  Veľká spokojnosť a veľká vďaka.
Veronika:  Veľká spokojnosť.Veľmi empatický,profesionálny a odborný prístup.
 1 / 25