• Súkromná poradňa psychológa
  • Mgr. Veronika Rosinová
Mgr. Veronika Rosinová | Psychológ Nové Zámky

Slávka Démuthová - Keď umiera dieťa

Kniha vychádza zo štúdie psychologičky S.Démuthovej. Obsahuje nové aspekty teoretickej a praktickej tanatologie. Publikácia je členená do troch hlavných kapitol. Prvá kapitola s názvom „Vývin a chápanie pojmu smrti“ sa zaoberá výkladom smrti v poňatí dieťaťa podľa jeho veku. Druhá kapitola s názvom „ Od diagnózy po smrť“ sa venuje prežívaniu dieťaťa a celého okolia, keď sa jedná o posledné dni života dieťaťa. Autorka rozlišuje a opisuje smrť ako následok nečakaných udalostí a smrť ako následok dlhodobého ochorenia. V tejto kapitole rozoberá aj reakcie okolia, spôsob komunikácie s rodinou a podávanie informácií blízkym. Posledná tretia kapitola s názvom „ Následky prežitej straty“ sa venuje smútku rodiny a širšieho okolia. Psychologička svoju štúdiu ukončuje pozitívami, ktoré prináša smrť blízkeho a snaží sa poukázať post-traumatický rast, kde rastom sa rozumie zmena, ktorá vedie človeka nad jeho doterajšiu úroveň fungovania. V závere opisuje dôležitosť podporných skupín, ktoré by rodinám v ťažkej životnej situácii pomáhali.
 
 
Psychologička svoju štúdiu ukončuje pozitívami, ktoré prináša smrť blízkeho a snaží sa poukázať post-traumatický rast.


 

 Recenzie
Simona :  My sme mali One Brain - Odblokovanie. Dcére pomohlo prvé sedenie začali sa veci posúvať pred. Veľké ďakujeme Veronike je priateľka, ľudská a profesionálna svojej práce. Odporúčam
Lenka::  Veľká spokojnosť a veľká vďaka.
Veronika:  Veľká spokojnosť.Veľmi empatický,profesionálny a odborný prístup.
 1 / 25