• Súkromná poradňa psychológa
  • Mgr. Veronika Rosinová
Mgr. Veronika Rosinová | Psychológ Nové Zámky

Nicky a Sila Lee - Kniha o rodičovstve

Kniha o rodičovstve je pokračovaním Knihy o manželstve. Autori vychádzajú nielen z vlastných skúseností z výchovou, ale aj zo skúseností s prácou s rodičmi. V textoch sa opierajú aj o iné publikácie a riešia témy, ktorými rodič prechádza od narodenia dieťaťa až do obdobia puberty. Nájdete v nej odpovede na otázky týkajúce sa dospievania, hraníc, súrodeneckej rivality, sexu, tradícií v rodine, alkoholu, drog, internetu a iné.

Kniha ju určená rodičom všetkých vekových kategórií a párom, ktoré sa chytajú byť rodičmi.


nicky a sile lee kniha o rodicovstve