• Súkromná poradňa psychológa
  • Mgr. Veronika Rosinová
Mgr. Veronika Rosinová | Psychológ Nové Zámky

Carl R. Rogers - Být sám sebou

Carl. R Roger vo svojej knihe bližšie opisuje nadviazanie terapeutického vzťahu a jeho dôležitosť.  Čitateľovi približuje, čo je vlastne terapeutický vzťah, ako prebieha a čo je v ňom dôležité dosiahnuť z pohľadu terapie zameranej na človeka. Dozviete sa o hlavných konceptoch teórie a to autenticite, empatickom počúvaní a bezpodmienečnom prijatí. Kniha Byť sám sebou je odbornou publikáciou, ktorá však dokáže priblížiť aj bežnému čitateľovi poradensky proces a dôležitosť vlastnej práce na sebe samom.


carl r. rogers byt sam sebou