• Súkromná poradňa psychológa
  • Mgr. Veronika Rosinová
Mgr. Veronika Rosinová | Psychológ Nové Zámky

Rodinné a rodičovské poradenstvoČo je to rodinné a rodičovské poradenstvo


Rodinné poradenstvo je založené na dôvernom vzťahu klientov, v tomto prípade rodiny, a psychológa. Ide o proces, v ktorom psychológ rôznymi metódami a prostriedkami pomáha rodine  a jej jednotlivým členom orientovať sa v ich aktuálnej životnej situácii a riešiť konflikty a problémy, ktorými rodina trpí. Je to špecifické poradenstvo, ktorého sa zúčastňuje rodina ako celok alebo jej členovia jednotlivo.Čo rieši a na čo sa zameriava

•Rieši konflikty medzi jednotlivými členmi rodiny
•Pomáha pri výchove výchovných problémoch
•Pomáha pri zvládaní ťažkých životných situácií, kríz a zmien
•Slúži ako pomoc a podpora pri strate, úmrtí alebo náhlom odchode jedného alebo viacerých členov rodiny
•Rieši rozvodové a rozchodové situácie
•Pomáha pri zvládaní ochorenia člena rodiny
•Rieši problémy v komunikácii medzi jednotlivými členmi rodiny
 

Ako prebieha a  koľko trvá
 
Rodinné a rodičovské poradenstvo prebieha formou osobných stretnutí, ktoré  trvajú od 50 do 90 minút.  Prvé stretnutie je venované priblíženiu problémov, ktoré rodina má, potrebám a očakávaniam jednotlivých členov rodiny a nastaveniu spolupráce. Ďalej pracujeme formou skupinových, párových alebo individuálnych stretnutí. Vždy to závisí od rodiny a problému, ktorý rodina rieši. Stáva sa, že nie všetci členovia sú ochotní pracovať a spolupracovať, vtedy sa pracuje s členmi rodiny, ktorý o poradenstvo majú záujem.
 

 Recenzie
Simona :  My sme mali One Brain - Odblokovanie. Dcére pomohlo prvé sedenie začali sa veci posúvať pred. Veľké ďakujeme Veronike je priateľka, ľudská a profesionálna svojej práce. Odporúčam
Lenka::  Veľká spokojnosť a veľká vďaka.
Veronika:  Veľká spokojnosť.Veľmi empatický,profesionálny a odborný prístup.
 1 / 25