• Súkromná poradňa psychológa
  • Mgr. Veronika Rosinová
Mgr. Veronika Rosinová | Psychológ Nové Zámky

Elisabeth Kubler-Rossová - Svetlo na konci tunelu

Svetlo na konci tunela je jedna z autorkiných kníh venujúca sa téme umierania. Elisabeth Kübler Rossová je psychiatrička, ktorá roky pracuje s umierajúcimi deťmi aj dospelými. V knihe sa zamýšľa nad poslednými chvíľami človeka, umieraním, neukončenými záležitosťami a životom. Kniha je ukončená listom pre zomierajúce dieťa. Kniha je náročnejšia na čítanie. Prináša však nové pohľady a porozumenie do témy umierania.


elisybeth kubler rossová svetlo na konci tunelu