• Súkromná poradňa psychológa
  • Mgr. Veronika Rosinová

Služby

Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo je založené na dôvernom vzťahu klienta a psychológa. Ide o proces, v ktorom psychológ rôznymi...
individuálne poradenstvo

Manželská poradňa

Manželská poradňa alebo inak nazývané aj párové poradenstvo je rovnako ako individuálne založené na dôvernom vzťahu klientov a psychológa...
párové a manželské poradenstvo, manželská poradňa

Rodinné poradenstvo

Rodinné poradenstvo je založené na dôvernom vzťahu klientov, v tomto prípade rodiny, a psychológa. Ide o proces...
rosinné poradenstvo

Podporné poradenstvo

Filozofia podporného poradenstva vychádza z podporných skupín, ktoré bývajú vytvárané pre ľudí v ťažkej životnej situácii. Sú to klienti...
podporné poradenstvo