• Súkromná poradňa psychológa
  • Mgr. Veronika Rosinová
Mgr. Veronika Rosinová | Psychológ Nové Zámky

J.Prekopová a Ch.Schweizerová - Deti sú hostia, ktorý hľadajú cestu

V knihe Deti sú hostia, ktorí hľadajú cestu autorky opisujú prvých sedem rokov života dieťaťa. Rodičom približujú samotný psychický vývin, prežívanie dieťaťa a radia ako deti vychovávať. Venujú sa témam ako zvládnuť detskú agresivity, zodpovednosť, darčeky, jedlo, čistota, zamestnanie matky, deti z neúplných rodín. Nájdete v nej vysvetlené magické štádium vývinu dieťaťa, ktoré trvá práve do siedmych rokov, aj to prečo je nevhodné pristupovať k deťom ako k mladým dospelým a vychovávať ich príliš „rozumovo“. Cieľom tejto publikácie je ukázať ako z detí vychovať osobnosti so slobodným a optimistickým prístupom k životu, ktoré sa neboja rozdávať ani prijímať lásku.


jirina prekopova, christel schweizerová, deti su hostia ktori hladaju cestu