• Súkromná poradňa psychológa
  • Mgr. Veronika Rosinová
Mgr. Veronika Rosinová | Psychológ Nové Zámky

Zlaté pravidlá manželstva

  • Pridané: 31.03.2019   |   Autor: Mgr. Veronika Rosinová   |   573 čítaní / zobrazení
Vzťahy medzi ľuďmi sú komplikované. Príčinou je to, že každý z nás je iný, rozdielny, jedinečný. Máme inú povahu, výzor, skúsenosti, genetiku, rodinu, prostredie, v ktorom sme vyrastali. Komplikovanosť vzťahov nie je však len o rozdielnosti, je to najmä o silných egách, ktoré nie vždy dokážu túto rozdielnosť prijať. Ak však chceme žiť vo vzťahu, ktorý je pre nás prínosom a robí nás šťastnými, je dôležité odložiť hrdosť a nájsť v sebe úctu, pochopenie a lásku. Autori Nicky & Sila Lee vo svojej knihe opisujú 5 zlatých pravidiel manželstva, ktoré napriek tomu, že by mali byť prirodzené v mnohých vzťahoch absentujú.

Prvým pravidlom je milovať. Skúmajte, kedy sa Váš partner/partnerka cíti milovaný/-á. Vo vzťahu je dôležité milovať a cítiť, že sme milovaní. Láska sa skladá z maličkostí a v nich sa ukazuje naša láska. Lásku môžeme cítiť v dotykoch, úsmevoch, pomoci, darčekoch, prekvapeniach, snahe urobiť druhému radosť, byť na blízku keď je ten druhý šťastný aj smutný. A najdôležitejšie je hovoriť partnerovi/-ke o tom, že ho/ju milujeme.

Druhým pravidlom je komunikovať. Hovoriť a počúvať toho druhého. Je dôležité hovoriť partnerovi o všetkom dôležitom, čo sa deje v našich životoch. O tom, aký sme mali deň, čo sme prežili, ako sa aktuálne cítime, čo nás robí šťastnými a čo nás trápi. Okrem hovorenia je ešte dôležitejšie počúvať, čo nám partner hovorí a dať mu najavo, že počúvame, že nás zaujíma to, čo hovorí. V oblasti počúvania zlyháva veľké percento dvojíc. Rozprávajú, rozprávajú, každý to svoje, ale nikto nikoho nepočúva.

Tretím pravidlom je prijať partnera/partnerku takého aký/ aká je.  Ak idete do vzťahu alebo ste vo vzťahu a máte predstavu, že chcete partnera zmeniť, určite to nie je dobrá vízia. Zmenou vždy treba začať v prvom rade od seba. Zmena vo vzťahu je v poriadku, ak ju vnímane ako prispôsobenie sa jeden druhému, nájdenie spoločnej cesty, kde sa obaja partneri niečoho vzdajú a niečo dostanú, aby boli navzájom spokojní. Ak túžite po tom, aby sa partner zmenil od základov, určite bude jednoduchšie nájsť si iného.

Štvrtým pravidlom je tráviť čas spolu. Znamená to vymedziť si čas jeden pre druhého, kedy sa naplno venujeme partnerovi. Nájdite si čas na spoločné aktivity, večeru, výlet. Čas, ktorý je len pre Vás dvoch, bez detí, bez priateľov. Len vy dvaja.

Piatym pravidlom je odpúšťať. Dokázať si navzájom odpustiť mierne prehrešky, udalosti, ktoré nevyšli podľa predstáv... Každý z nás v živote občas zlyhá, je to prirodzené.

A určite by som pridala ešte jedno pravidlo a to sex. Sex je dobrým nástrojom prejavu lásky, udobrenie aj odpustenia. Rovnako je základnou biologickou potrebou, ktorá potrebuje byť naplnená. Sex a vášeň sú tiež základom každého prosperujúceho vzťahu.
 

 Recenzie
Simona :  My sme mali One Brain - Odblokovanie. Dcére pomohlo prvé sedenie začali sa veci posúvať pred. Veľké ďakujeme Veronike je priateľka, ľudská a profesionálna svojej práce. Odporúčam
Lenka::  Veľká spokojnosť a veľká vďaka.
Veronika:  Veľká spokojnosť.Veľmi empatický,profesionálny a odborný prístup.
 1 / 25