• Súkromná poradňa psychológa
  • Mgr. Veronika Rosinová
Mgr. Veronika Rosinová | Psychológ Nové Zámky

Individuálne poradenstvoČo je to Individuálne poradenstvo


Individuálne poradenstvo je založené na dôvernom vzťahu klienta a psychológa. Ide o proces, v ktorom psychológ rôznymi metódami a prostriedkami pomáha klientovi orientovať sa v jeho aktuálnej životnej situácii, hľadať vhodné riešenia na jeho problémy a ťažkosti. Psychológ pomáha klientovi na ceste k zmene, ktorú klient vníma ako potrebnú na to, aby sa vo svojom živote cítil spokojne.
 

Čo rieši a na čo sa zameriava

• Zvládanie ťažkých životných situácií a kríz
• Osobnostný rozvoj, sebavedomie, sebapoznávanie
• Vzťahové problémy, ukončenie vzťahu,
• Stavy úzkosti a napätia, depresie, poruchy spánku, pocity neistoty a nízkej sebadôvery,  
• Psychosomatika- vplyv psychických problémov na fyzické zdravie a naopak
• Vyrovnávanie sa zo stratou, umieranie, smrť blízkeho
• Riešenie konfliktov, problémy v sociálnom kontakte, problémy v komunikácii,
• Emočná inteligencia
• Problémy v období dospievania
• Problémy v pracovnej oblasti, vyhorenie
• Rozhodovanie a asertivita
 

Ako prebieha a  koľko trvá

Individuálne poradenstvo prebieha formou osobných stretnutí, ktoré  trvajú od 50 do 90 minút. 
Priebeh poradenstva a spôsob práce sa môže líšiť v závislosti od psychológa, spôsobu jeho práce a samozrejme od samotného klienta.
Ja pracujem prevažne formou rozhovoru. Počas prvého stretnutia sa okrem samotného dôvodu, príčiny vyhľadania pomoci ,venujeme aj zoznámeniu, očakávaniam a otázkam, ktoré klient má, nastaveniu spôsobu spolupráce, dohodneme sa na čom budeme spracovať, ako často sa budeme stretávať a čo by malo byť cieľom a výsledkom našej spolupráce.

 

 Recenzie
Simona :  My sme mali One Brain - Odblokovanie. Dcére pomohlo prvé sedenie začali sa veci posúvať pred. Veľké ďakujeme Veronike je priateľka, ľudská a profesionálna svojej práce. Odporúčam
Lenka::  Veľká spokojnosť a veľká vďaka.
Veronika:  Veľká spokojnosť.Veľmi empatický,profesionálny a odborný prístup.
 1 / 25